شرکت سدید توان
  • English (English)

استاندارد ها

همانطورکه در خط مشی کیفیت شرکت سدید توان نیز دستیابی به هدف عالی که همانا جلب رضایت واعتماد مشتریان سر لوحه فعالیتهای این شرکت قرار گرفته است ذکر شده است از بدو تاسیس مدیریت مجموعه وتمامی مدیران وپرسنل درراستای تولید محصولات با کیفیت بالاسعی وتلاش فراوانی از خود نشان داده اند که ثمره آن دستیابی به نشان استاندارد تشویقی برای محصولات تولیدی این شرکت درچندین سال متوالی بوده است .

سعی وتلاش مجموعه سدید توان به دریافت نشان استاندارد تشویقی درسالیانی که هنوز استاندارد ملی مربوطه به صورت اجباری مورد توجه سازمان مربوطه قرار نگرفته بود نشان از پایبندی این مجموعه به تولید قطعات با کیفیت بالا وجلب رضایت واعتماد مشتریان بوده است. این سعی وتلاش درسالهای اخیر نیز منجر به صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای محصولات این شرکت شده است . استاندارد ملی محصولات اصلی این شرکت استاندارد ملی ایران به شماره 3915 می باشد که کاملا" مطابق با استانداردهای بین المللی همچون JIS D4215 ژاپن می باشد.

لازم به ذکراست که در استاندارد فوق الذکر مواردی همچون مطابقت جنس مواد مصرفی با استاندارد DIN 1623 یا JIS G3141 موردتوجه قرارگرفته است که این مجموعه نیزبا تهیه ورق مصرفی خود از شرکتهای معتبرداخلی همچون فولاد مبارکه اصفهان وشرکتهای خارجی این موضوع را مورد توجه قرار داده است .

از دیگر پارامترهای مورد ذکر در استاندارد میزان استحکام طوقه(تحمل در برابر اعمال نیروی مشخص بر روی طوقه) متناسب با سایز پروفیل و مقطع پروفیل برای سایزهای مختلف می باشد که گزارشات مربوط به آزمایش نمونه های این شرکت که توسط آزمایشگاههای مورد اطمینان موسسه استاندارد مورد آزمایش قرار گرفته است همگی موید جوابگویی تولیدات این شرکت به مقادیر ذکر شده در استاندارد بوده است.

از دیگر پارامترهای مهم که در استاندارد ملی و استانداردهای بین المللی آمده است پارامترهای مربوط به آبکاری شامل ضخامت لایه های آبکاری و مقاومت به خوردگی میباشد که توسط تجهیزات اندازه گیری و همچنین دستگاههای تست خوردگی (دستگاههای سالت اسپری) سنجیده می شود.
با توجه به اهمیت این پارامترها شرکت سدید توان با تهیه این تجهیزات و فراهم آوردن شرایط آزمایش , گامهای بلندی در دستیابی به کیفیت های برتر برداشته که همگی منتج به دستیابی به پروانه های تشویقی درسالهای متوالی گذشته و همچنین دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری در سالهای اخیر گردیده است.

Powered by PARS DATA